Δρομολόγηση τῆς συμφωνίας

Ἡ δρομολόγηση τῆς συμφωνίας θεωρεῖται δεδομένη στὶς Βρυξέλλες, ἂν καὶ ἀπομένουν τὰ ἐσωκομματικὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματα∙ οἱ ὁμάδες ἐργασίας ἀξιολογοῦν τὰ νέα μέτρα, αὔξηση ΦΠΑ, ἔκτακτη φορολογία, παράταση ΕΝΦΙΑ, τὰ ὁποῖα ἀνέρχονται σὲ δεκατέσσερα δις εὐρώ. Τὸ κύριο μέλημα τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἐκτροπῆς της σὲ νέα ὕφεση, χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη∙ ἡ συμφωνία, ἐντὸς τοῦ μηνὸς τὸ ἀργότερο, θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων, 7,2 δις, καὶ τὴν ἄμεση ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων Ντράγκι, γιὰ προαγορὰ ὁμολόγων, ἀλλὰ καὶ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ γιὰ ἐπενδύσεις στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, καὶ θὰ φέρει ἐπανεκκίνηση τῆς ἀντλήσεως πόρων ἀπ’ τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἔχουν ψευδαισθήσεις γιὰ τὶς δυνατότητες τῆς κυβερνήσεως, ἀντιθέτως ἐλπίζουν στὶς πιέσεις τοῦ κόσμου γιὰ ἐπιστροφή μας στὴν ἀνάπτυξη∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι οἱ πιέσεις αὐτὲς ὁδηγοῦν πάντοτε σὲ πολιτικὲς ἐξελίξεις.