Ἄμεση παρέμβαση Εὐρωπαίων

Ἡ κοινὴ δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἡ κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν τριῶν δανειστῶν ἀποτελοῦν τὴν ἀρχὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ἀξιολόγηση∙ ἡ τρόϊκα διαπίστωσε ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀποκλείεται, μὲ τὸν τρόπο ποὺ δουλεύει, νὰ προτείνει τὰ ἀναγκαῖα μέτρα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου καὶ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Ἔτσι παρενέβησαν οἱ ἴδιοι καὶ ἐπεξεργάσθηκαν κάποιες προτάσεις τὶς ὁποῖες ὑποβάλλουν ἀπ’ εὐθείας στὸ Μέγαρο Μαξίμου γιὰ συζήτηση∙ ἐπὶ τέλους ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι ἀποδεσμεύεται ἀπ’ τὸν κλοιὸ τῶν συμβούλων του καὶ ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες∙ ὁρόσημο ἦταν τὸ κείμενο τῆς Τρίτης, μὲ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν δανειστῶν, τὸ ὁποῖο ἔδειξε ἀρκετὰ ἐκνευρισμένος ὁ Μάριο Ντράγκι στὸν ἀντιπρόεδρο.