Δουλικότατος πρωθυπουργὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἔγινε τώρα δουλικότατος ἀπέναντι στὴν τρόϊκα καὶ ἀποδέχεται τὴν ὅποια πρότασή τους∙ ἐγκατέλειψε τὴν ὑπεροψία καὶ τὴν μέθη του καὶ παρακλητικὰ ζητάει τὴν συμπόνοια τῶν Εὐρωπαίων. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας καὶ τὴν προσωπική του διάσωση, διότι τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξε δὲν συγχωροῦνται∙ δέσμευσε τὶς καταθέσεις τῶν ὀργανισμῶν καὶ πῆρε τὰ διαθέσιμα τῶν νοσοκομείων καὶ τώρα δὲν ὑπάρχουν οὔτε φάρμακα οὔτε γάζες οὔτε φρυγανιές. Ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς τὸ ὑπέδειξε ἡ τρόϊκα, καὶ εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸ εἶχε προτείνει καὶ στὴν προηγούμενη κυβέρνηση, καὶ τὸ ἀρνήθηκε∙ τὰ διαθέσιμα τῶν νοσοκομείων δὲν τὰ εἶχε πάρει καμμία κυβέρνηση, οὔτε στοὺς βαλκανικοὺς πολέμους οὔτε τὸ 1940.