Μόσχα, ἑορτασμὸς νίκης

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς νίκης γίνεται αὔριο στὴν Μόσχα μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια, ἀλλὰ μὲ τὴν συμμετοχὴ μόνο λίγων Εὐρωπαίων καὶ περισσότερων Ἀσιατῶν ἡγετῶν∙ ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας θεωρήθηκε ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀπουσία τῶν Δυτικοευρωπαίων, ἀλλὰ τὸ Κρεμλῖνο ἐπιμένει στὴν ἐπίδειξη τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος του. Ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ εἶναι παρόντες, οἱ πρόεδροι τῆς Κύπρου, Τσεχίας καὶ Οὐγγαρίας, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ μεταβεῖ τὴν Κυριακή, γιὰ τὴν κατάθεση στεφάνου, συνοδείᾳ τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, στὸ Μνημεῖο τῶν νεκρῶν. Ἡ 9η Μαΐου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα τῆς νίκης, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς παραδόσεως τῆς Γερμανίας, μετὰ τὴν κατάληψη τοῦ Βερολίνου ἀπ’ τὰ σοβιετικὰ στρατεύματα, δέκα μέρες πρίν∙ τὰ ἑβδομῆντα αὐτὰ χρόνια παραμένουν ζωντανὲς οἱ μνῆμες τοῦ πολέμου στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς.