Ἀμφίβολη νίκη Συντηρητικῶν

Τὴν πρώτη θέση καταλαμβάνουν οἱ Συντηρητικοὶ στὶς βρεταννικὲς ἐκλογές, μὲ 316 ἕδρες, ἀλλὰ χωρὶς κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ὁπότε χρειάζονται καὶ πάλι τὴν συνεργασία μὲ τοὺς Φιλελεύθερους∙ οἱ Ἐργατικοὶ ἔρχονται δεύτεροι, μὲ 239 καὶ τρίτο κόμμα τὸ Σκωτσέζικο Ἐθνικιστικό, μὲ 58, ἐνῶ τὸ UKIP, τῶν Ἀντιευρωπαίων Ἐθνικιστῶν κερδίζει, μόλις δύο, ὅσες καὶ οἱ Πράσινοι∙ τὰ ἔξιτ πόλς ἀπομένει νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν ἀπ’ τὰ αὐριανὰ ἐπίσημα ἀποτελέσματα, ὁπότε θὰ φανεῖ ποιὸς εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας. Φαίνεται πάντως ὅτι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἔρχεται πρῶτος, καὶ αὐτὸ χάρις τὴν οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη τῆς χώρας, ἀλλὰ ὄχι ἀρκετὰ ἰσχυρὸς γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὸ πρόγραμμά του∙ οἱ 58 ἕδρες τῶν Σκωτσέζων σημαίνουν ὅτι τὸ κίνημα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς κερδίζει καὶ ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλή.