Αὐστηρὸ τελεσίγραφο ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους

Σὲ αὐστηρὸ τελεσίγραφο πρὸς τὴν κυβέρνηση προετοιμάζονται οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ κλείσιμο τῆς συμφωνίας, διότι διαφορετικὰ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι τρομακτικὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ σοβαρὲς στὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει πλέον χρονικὴ ἄνεση ἄλλης καθυστερήσεως, ἐπειδὴ ἡ χώρα ὁδηγεῖται στὰ βράχια, ὅπως ἐπισημαίνει εὐστόχως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι παραμένουμε στὸ εὐρὼ καὶ δὲν θυσιαζόμαστε γιὰ παλαιοκομμουνιστικὲς περιπέτειες∙ τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ μᾶλλον δὲν θὰ ἔχει ἀποτέλεσμα, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνέτοιμη καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ καὶ πολυδιασπασμένη στὶς διαπραγματεύσεις. Ἕνα εἶναι δεδομενο, ἡ ἀποφασιστικότης τῶν ἑταίρων νὰ μᾶς κρατήσουν στὴν οἰκογένεια καὶ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπίσης∙ ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται μετὰ μόνη της, ἀφοῦ ξεκαθαρίσει τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀπ’ τὸ ταραγμένο τρίμηνο.