Ἀριστεροί, σὲ θέση μάχης

Σὲ θέση μάχης βρίσκονται οἱ ἀριστεροὶ στὴν κυβέρνηση, ἕτοιμοι γιὰ σύγκρουση μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐὰν ὑπογράψει τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα∙ δὲν εἶναι μόνο ὑπουργοί, ὀργανωμένοι γύρω ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, καὶ κομματικὰ στελέχη, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι βουλευτὲς γνωστοποιοῦν τὶς κινήσεις τους∙ σκοπός τους εἶναι ἡ ἀπόκτηση στενῶν ἐπαφῶν μὲ τοὺς κομματικοὺς καὶ ἡ ἐπανεκλογή τους στὴν κάλπη τὴν ὁποία βλέπουν νὰ στήνεται πολὺ γρήγορα. Τὸ Μαξίμου γνωρίζει ὅλες τὶς κινήσεις, ἀλλὰ δὲν διαθέτει πολλὰ ὅπλα ἐναντίον τους, διότι ἤδη ἔφερε τὴν χώρα σὲ κατάσταση χρεωκοπίας καὶ δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπ’ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπὸ μεγάλο ἢ μικρὸ μέρος τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ σὲ χρεωκοπία δὲν ὁδηγούμαστε, διότι δὲν ὑπάρχει ἡγέτης γιὰ τέτοια ἐνέργεια. Ἡ τύχη τοῦ Ναπολεοντίσκου κρίνεται ἀποκλειστικὰ πλέον στὴν συμφωνία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι καὶ ὁ κουρεμένος διαφοροποιεῖται, εὐλογίᾳ τῶν Ἀμερικανῶν…