Διαθέσιμα, ἄρνηση δήμων

Ἡ ἄρνηση τῶν δημάρχων, στὴν Γενικὴ Συνέλευσή τους καὶ μὲ μεγάλη πλειοψηφία γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν διαθεσίμων τους στὴν κυβέρνηση, ἀποτελεῖ κόλαφο γιὰ τὸν πρωθυπουργό∙ εἶχε ρίξει τὸ προσωπικό του βάρος καὶ εἶχε δώσει δεσμευστικὲς ὑποσχέσεις, ὅτι σύντομα θὰ ἔπαιρναν πίσω τὶς καταθέσεις τους, ἀλλὰ οἱ δήμαρχοι δὲν ἐπείσθησαν. Τὴν πραγματικὴ ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου δείχνει ἡ ἀπόφασή τους καὶ ὄχι οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, τῶν ἴδιων κέντρων ποὺ πανηγύριζαν ὅτι, ἔρχονται πέντε δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὸ ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου∙ ἡ ἐνορχηστρωμένη προβολή του δὲν πείθει πλέον καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται καθημερινὰ στὴν ἀγορά, δὲν βρίσκεται οὔτε ἕνας ἄνθρωπος νὰ μιλάει ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως.