Γῆν καὶ ὕδωρ στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ κυβέρνηση ἔδωσε γῆν καὶ ὕδωρ στὴν Ἀμερικὴ καὶ αὐτὴ ἀνακαλεῖ τὸν πρεσβευτή της στὴν Ἀθήνα, ἕνα χρόνο πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τριετοῦς θητείας του, διότι δὲν εἶχε ἐνημερώσει ἐγκαίρως τὴν Οάσιγκτον, γιὰ τὴν πρόθεση τῆς κυβερνήσεως νὰ ἀπευλευθερώσει τὸν Σάββα Ξηρό∙ μάλιστα τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ διοχέτευσε στὸν τύπο τὴν δυσαρέσκειά του πρὸς τὸν Νταίηβιντ Ρίς, ἐνῶ αὐτὸς ἔχει προβεῖ στὶς πιὸ ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα παρεμβάσεις στὰ ἐσωτερικά μας. Ἡ δικαιολογία εἶναι ὅτι, ἡ κυβέρνηση διαβεβαίωσε τὴν Ἀμερικὴ ὅτι, «ἐὰν γνώριζε τὴν ἀντίθεσή της, δὲν θά ψήφιζε τὸν σχετικὸ νόμο»∙ δηλαδή, ὁμολογεῖ χωρὶς αἰδὼ τὴν δουλικὴ ἐξάρτησή της ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.