Ὁμολογία ὑφέσεως στὴν χώρα

Ἡ ὁμολογία τοῦ κουρεμένου, ὅτι φέτος ἔχουμε μηδὲν ἀνάπτυξη, παρὰ τὴν διάψευσή της, στρέφεται κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ Ἐπιτροπὴ δίδει 0,5%, καὶ αὐτὸ εἶναι καλὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἔστω καὶ ἄν εἶναι πέντε φορὲς κάτω ἀπ’ τὶς προβλέψεις τοῦ Δεκεμβρίου, 2,6%. Φαίνεται ὅτι ἐκδικεῖται ὁ ὑπουργὸς τὸν πρωθυπουργό του, γιὰ τὸν παραμερισμό του ἀπὸ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος διαπραγματεύσεων∙ ὁ κουρεμένος πλήττει μὲ πάρθιο βέλος γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, μετὰ ἀπὸ τὶς δηλώσεις του στὰ πρῶτα ταξείδια του στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἴμαστε μία καταχρεωμένη χώρα. Ἀπὸ τότε οἱ ξένοι ἔκοψαν ὅλες τὶς πιστώσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ εἰσαγωγὲς γίνονται μόνο πλέον μὲ πληρωμὴ τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ προκαταβολικά∙ ἦταν καίριο τὸ πλῆγμα γιὰ τὴν ἀγορά, καὶ τώρα ἔρχεται τὸ δεύτερο συμπληρωματικά. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι ἄσχετος μὲ τὰ οἰκονομικά, ὅπως ἀποδεικνύεται, αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ γνωρίζει.