Μόσχα, ἐπιβλητικὴ παρέλαση

Στὶς ἐπιβλητικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας ἑορτάσθηκαν μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ 70 χρόνια ἀπ’ τὴν νίκη στὸν πόλεμο, παρουσίᾳ τριάκοντα ἡγετῶν ἀπ’ τὴν Ἀσία κυρίως∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ ἀπουσίασαν, ἀλλὰ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπισκέφθηκε χθὲς τὴν ρωσικὴ πρωτεύουσα καὶ κατέθεσε στέφανο στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη μαζὶ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν∙ ἡ παρουσία τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἔδωσε τὸν τόνο τῶν ἐκδηλώσεων, ὅταν ὑπενθύμιζε ὅτι ἡ Κίνα, μὲ 35 ἑκατομμύρια καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, μὲ 22, εἶχαν τὰ περισσότερα θύματα. Πάντως ὁ πάγος σπάει στὶς εὐρωρωσικὲς σχέσεις, καθὼς τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ὁ διάδρομος μὲ τὴν Γερμανία ἀνοίγει καὶ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἀκολουθεῖ καὶ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωζώνη, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑφίσταται ἰσχυρὲς πιέσεις γιὰ ἐγκατάλειψη τῆς φιλοαμερικανικῆς πολιτικῆς του, μὲ πολλὲς οἰκονομικὲς ζημίες στὴν Γαλλία.