Ἐσωκομματικὸς ἐκβιασμὸς

Ἡ ἀπειλὴ γιὰ δημοψήφισμα ἀπευθύνεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὄχι κατὰ τῶν Εὐρωπαίων∙ αὐτοὶ ἔχουν προετοιμασθεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν περίπτωση ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ πῆγαν καὶ πάλι ἀπροετοίμαστοι στὸ Γιούρογκρουπ∙ οἱ ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις δὲν ἐπιτρέπουν τὴν διαμόρφωση κοινῆς θέσεως, καθὼς τὰ καπετανᾶτα ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια. Ἡ ἀπουσία πρωθυπουργοῦ εἶναι καταφανὴς σὲ ὅλους καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, «δειλὸς καὶ ἄβουλος ἀντάμα», περιμένει στωικὰ κάποιο θαῦμα, ποὺ δὲν ἔρχεται ὅμως∙ ἡ πεποίθηση ὅτι τὸ σημερινὸ κυβερνητικὸ σχῆμα δὲν ἔχει ζωὴ διαχέεται στοὺς δελφίνους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπίταση τῆς ἀκυβερνησίας καὶ τῆς γενικῆς διαλύσεως τῆς χώρας. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, γνωρίζουν ἄριστα ὅτι τοὺς τελείωσε ὁ ἀρχηγὸς καὶ ἐξετάζουν ἐναλλακτικὲς λύσεις, ὄχι γιὰ πρωθυπουργό, αὐτὸ τὸ ἔχουν ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ γιὰ ἡγέτη τῆς φιλοαμερικανικῆς παρατάξεως, ἀλλὰ μὲ ἀριστερὸ προσωπεῖο, ὅπως ἐπέτυχαν στὴν μεταπολίτευση μὲ τὸ ἴδιο σχὴμα…