Ἐνδοαριστερὲς συγκρούσεις

Οἱ μαραθώνιες συνεδριάσεις τῶν κυβερνητικῶν καὶ κομματικῶν ὀργάνων ἀποτυπώνουν τὶς σκληρὲς ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως τὶς γνωρίζουμε στὴν ἑλληνικὴ ἀριστερά∙ τὰ μέτρα, ὕψους ἕξι δις εὐρὼ τουλάχιστον, δὲν περνᾶνε εὔκολα ἢ μᾶλλον δὲν γίνονται ἀποδεκτὰ χωρὶς ἀπώλειες, διότι αὐτὲς μετροῦν πολιτικὰ πλέον. Τὸ Κυβερνητικὸ Συμβούλιο διήρκεσε ἑπτὰ ὧρες, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαίωσε τὶς ἐλάχιστες δυνατότητές του, οὔτε ἔπεισε κἂν εἴτε μὲ παρακλήσεις εἴτε μὲ ἀπειλές∙ ἡ ρήξη ἑντὸς τῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται πλέον ἀναπόφευκτη καὶ ὅλοι διερευνοῦν τὸ εὖρος της, πόσοι ὑπουργοί, φυσικὰ μὲ βουλευτὲς μαζί, θὰ καταψηφίσουν. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ στὴν ἐπὶ τρίωρο κομματικὴ σύσκεψη ὑπὸ τὸν ἀντιπρόεδρο∙ σὲ διψήφιο ἀριθμὸ τοὺς ἀνεβάζουν καὶ μάλιστα μεγάλο.