ΦΠΑ, ἀντιδράσεις Νησιωτῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΣΕΤΕ, στὴν μελετώμενη αὔξηση τοῦ ΦΠΑ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ στὴν ἐπιβολὴ φόρου πολιτελείας, εἶναι ἔντονες, διότι προβλέπουν σημαντικὴ ἐπιβάρρυνση στὸ κόστος λειτουργίας τους καὶ μείωση τὼν κρατήσεων∙ στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς του βρίσκεται ὁ ἑλληνικὸς τουρισμὸς ἀπέναντι στοὺς ἀνταγωνιστὲς καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει εὔκολα αὐξήσεις. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν τὰ λογαριάζει αὐτά∙ κατασπατάλησε τρεῖς μῆνες σὲ ἀναζητήσεις ἐπαναστάσεων στὴν Εὐρώπη καὶ τώρα κατάκοπη καὶ περίλυπη θυμήθηκε ὅτι καὶ ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ μάλιστα ἄκρως ἐπείγοντα. Ἀλλά, «εἶναι ἀργὰ πλέον γιὰ κλάματα, μόνο τὰ μαῦρα ταιριάζουν στὴν Ἠλέκτρα», κατὰ τὸν ποιητή∙ τὰ συντρίμια τῆς παρατάξεως καὶ τῆς κυβερνήσεώς του διαχειρίζεται πλέον ὁ Ναπολεοντίσκος.