Ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη

Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη συνεχίζεται καὶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Μόσχα, ἔστω καὶ τὴν ἑπομένη τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς νίκης στὸν πόλεμο, ἀποβλέπει καὶ στὴν ἀναθέρμανση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, πέραν τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ συζήτησε μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴνπροώθηση τῆς συνεγασίας στὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ στὴν ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τῶν δρόμων τοῦ τσαγιοῦ, χερσαίων καὶ θαλασσίων∙ οἱ δρόμοι αὐτοὶ ὁδηγοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Βερολίνο ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὸν σχεδιασμό. Ἀντιμετωπίζει ἀκόμη ἡ καγκελάριος τῆς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τοῦ Γάλλου προέδρου, ἀλλὰ ἔχει τὴν στήριξη τῶν ἄλλων ἑταίρων τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως καὶ τῶν γαλλικῶν οἰκονομικῶν κύκλων, ἐνῶ ἡ σημερινὴ συνάντηση Λαβρώφ, Κέρρυ στὸ Σότσι δείχνει ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ἐπίσης. Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν προχωρεῖ ἡ παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ, λόγῳ συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ ἐξαρτήσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντί τους.