Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1147 δολλάρια καὶ 133,6950 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1184,75, καὶ πετρέλαιο, 64,53. Ἡ αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα, κατὰ 0,25% καὶ στὰ 2,25%, ἐνίσχυσε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ διεύρυνση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, καθὼς ἔχει παρατηρηθεῖ διατήρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας της στὸ 7%∙ ἐπὶ πλέον, οἱ συμφωνίες μὲ τὴν Ρωσία γιὰ τὴν Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ ἡ ἀποδέσμευση τῶν Ἀναδυομένων ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἀγορὲς γιὰ τὶς πιστωτικές τους ἀνάγκες, στρέφουν ὅλο καὶ περισσότερους ἐπενδυτὲς στὶς ἀσιατικὲς κεφαλαγορές. Ἡ δυστοκία στὸ Γιούρογκρουπ γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀντανακλᾶται στὴν ἐπιφυλακτότητα τῶν κεφαλαίων στὴν Εὐρωζώνη, διότι δὲν ἔξελιπαν οἱ κίνδυνοι γιὰ χρεωκοπία μας, ἔστω καὶ ἂν εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτὰ διαδίδονται γιὰ λόγους ἐνδοκυβερνητικούς, ἀλλὰ δύσκολα πείθουν στοὺς ξένους.