Σκόπια, εἰκοσιδύο νεκροὶ

Οἱ εἰκοσιδύο νεκροὶ στὸ Κουμάνοβο τῶν Σκοπίων, δεκατέσσερες Ἀλβανοὶ ἐξτρεμιστὲς καὶ ὀκτὼ ἀστυνομικοί, ἔχουν προκαλέσει ἔντονη ἀνησυχία στὶς γειτονικὲς χῶρες∙ τὸ κρατίδιο ἔχει στείλει ἔκτακτες ἀστυνομικὲς ἐνισχύσεις στὴν συνορεύουσα μὲ τὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ τὴν Σερβία πόλη, ὅπου σημειώνονται συχνὰ ἐπεισόδια μὲ Ἀλβανούς. Οἱ συλληφθέντες, σύντροφοι τῶν νεκρῶν, ὁμολόγησαν ὅτι εἶχαν πάει ἀπ’ τὸ Κόσσοβο, ἐνῶ οἱ ἀρχὲς ψάχνουν γιὰ συνεργάτες τους στὴν περιοχή∙ ἡ Σερβία ἔχει θέσει σὲ κατάσταση συναγερμοῦ τὶς συνοριακὲς φρουρές της, διότι στὸ παρελθὸν ἔχουν προκαλέσει αἱματηρὲς συγκρούσεις Ἀλβανοὶ ἀπ’ τὰ Σκόπια. Ἡ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες προειδοποίησε τὴν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων γιὰ τοὺς κινδύνους προκλήσεως γενικώτερης ἀστάθειας στὰ Βαλκάνια∙ οἱ Ἀλβανοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὰ Τίρανα, ὅπως πολλοὶ πιστεύουν.