Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Οἱ ἀνεμοστρόβιλοι ἔπληξαν καὶ πάλι τὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ δύο τουλάχιστον νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες∙ οἱ καταστροφὲς εἶναι βιβλικές, ὁλόκληρες πόλεις ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ, σὰν νὰ ἔχουν βομβαρδισθεῖ, δρόμοι ἔχουν καταστραφεῖ, δένδρα ἔχουν ξερριζωθεὶ καὶ δεκάδες χιλιάδες σπίτια ἔχουν μείνει χωρὶς ρεῦμα. Κάθε χρόνο τὴν Ἄνοιξη τεράστιοι ἀνεμοστρόβιλοι πλήττουν τὶς ἴδιες σχεδὸν πολιτεῖες καὶ μόνο τὰ ἀνθρώπινα θύματα εἶναι λιγώτερα, διότι οἱ κάτοικοι ἔχουν ὀχυρώσει τὰ ὑπόγεια τῶν σπιτιῶν τους καὶ ἐκεῖ καταφεύγουν, μόλις σημάνει συναγερμός∙ οἱ Οἰκολόγοι ἐπιμένουν ὅτι οἱ φυσικὲς αὐτὲς καταστροφὲς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση κωφεύει στὶς διαμαρτυρίες τους. Ἡ χώρα πληρώνει ἔτσι χειρότερα τὶς συνέπειες στὴν οἰκονομία της.