Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1240 δολλάρια καὶ 134,950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 66,28, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔμεινε σταθερός, 1184,45. Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ προκαλοῦν ἀνησυχία στοὺς ἐπενδυτές, ὡς πρὸς τὴν κατάληξή τους∙ οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἰδέα γιὰ δημοψήφισμα εἶναι στὴν πραγματικότητα παγίδα στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν ἔχει οὔτε ἐπαρκῆ χρόνο οὔτε κεφάλαια, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν ὀργάνωσή του, ὅτι ἐπὶ τέσσερες μῆνες δὲν ἔχει προετοιμάσει οὔτε μία πρόταση γιὰ ἕνα τουλάχιστον ἀπ’ τὰ ἐκκρεμῆ θέματα. Στὴν Ἀσία ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων κεφαλαίων πρὸς τὴν Σαγκάη, τὸ ὁποῖο καὶ φάνηκε στὴν ἀγορά της.