Κούβα, ἐπίσκεψη Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν Κούβα εἶναι ἡ πρώτη δυτικοῦ ἡγέτου στὴν πρώην ἀπομονωμένη χώρα, μὲ πρόσφατη τὴν ἀποκατάσταση διπλωματικῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε μὲ τὸν Φιντὲλ Κάστρο καὶ τὸν ἀδελφό του Ραούλ, ἐνῶ ἡ πολυπληθὴς οἰκονομικὴ ἀντιπροσπωπεία εἶχε πολλὲς ἐπαφὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν συναλλαγῶν τῶν δύο χωρῶν, καθὼς ἀναμένεται καὶ ἄρση τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐμπάργκο κατὰ τῆς νήσου. Ἡ κίνηση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπέβλεπε περισσότερο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του καὶ στοὺς ἀριστεροὺς ψηφοφόρους, οἱ ὁποῖοι διασκορπίσθηκαν στὰ ἄλλα κόμματα στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές∙ ἐλπίζει ἔτσι ἐξασφαλίσαι κάποια συσπείρωση στοὺς ὀπαδούς του, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια συνεχοῦς πτώσεως τῆς δημοτικότητός του. Παρὰ τὴν σχετικὴ βελτίωση τῆς οἰκονομίας ἡ κυβέρνηση συνέχεια καρκινοβατεῖ.