Κατασυκοφάντηση Στουρνάρα

Ἡ κατασυκοφάντηση τοῦ Γιάννη Στουρνάρα ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς δὲν γίνεται τυχαία∙ ἀφορμὴ εἶναι τὸ ὑποκλαπὲν ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ἑνὸς ὑπαλλήλου τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ διόγκωσή του ἀπ’ τὴν φασιστικὴ προπαγάνδα. Εἶναι ἀδιανόητο ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης ἐλέγχειν ὅλα τὰ μηνύματα τῆς τραπέζης. Ὁ λόγος εἶναι ἄλλος, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι τὸν θεωροῦν ὡς τὸν μοναδικὸ σοβαρὸ ἄνθρωπο στὴν ἐξουσία σήμερα καὶ τοῦ ἔχουν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη∙ τὶς εἰσηγήσεις του ἐκτιμοῦν καὶ πιστεύουν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεωροῦν ὡς μοναδικὴ λύση γιὰ τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως. Τὸ ἔχουν καταλάβει αὐτὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ ἐπιδίδονται στὴν ἀμαύρωση τοῦ ὀνόματός του∙ μάταιος κόπος, ἡ ἐκτίμηση δὲν ἀπαλείφεται.