Μέρκελ, πρὸς Εὐρωπαίους

Ἡ συζήτηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τοὺς μαθητὲς ἑνὸς Λυκείου τοῦ Βερολίνου, ὅπου μάλιστα φοιτοῦν πολλὰ παιδιὰ τουρκικῆς καταγωγῆς, ὡς κίνηση ἀπέβλεπε στὴν ἐνσωμάτωση τῶν μεταναστῶν στὴν γερμανικὴ κοινωνία καὶ στὴν συνοχὴ ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ἡ καγκελάριος συζητώντας μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ ἀπαντώντας στὶς ἐρωτήσεις τους εἶπε, ὅτι σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς ὑπάρχουν περισσότερο καὶ λιγώτερο ἔξυπνα παιδιὰ καὶ δὲν πρέπει νὰ λέμε, ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔξυπνος καὶ ἐκεῖνος κουτός, ἐπειδὴ προέρχεται ἀπὸ διαφορετικοὺς λαούς, οὔτε ὅτι οἱ Γερμανοὶ εἶναι ἐργατικοὶ καὶ οἱ Ἕλληνες τεμπέληδες. Ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν Γερμανῶν τεμπέληδες, ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων λαῶν, ἀλλὰ ὅλοι οἱ λαοὶ εἶναι ἐργατικοί∙ ἡ προβολὴ ἀπ’ τὴν τηλεόραση τῶν εἰκόνων αὐτῶν ἐπέτυχε στὸν σκοπό της. Γκρεμίζει τὴν ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα καὶ συμβάλλει στὴν σύσφιγξη τῆς συνοχῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ἀναγνωρίζεται ἔτσι ὁ ἡγετικὸς ρόλος τῆς καγκελαρίου στὴν ἤπειρο.