Πικασσώ, 179 ἑκ. δολλάρια

Γιὰ 179,4 ἑκατομμύρια δολλάρια πουλήθηκε, σὲ δημοπρασία στὴν Νέα Ὑόρκη, ὁ πίνακας τοῦ Πικασσώ, «οἱ γυναῖκες τῆς Ἀλγερίας»∙ πρόκειται γιὰ τὴν ὑψηλότερη τιμὴ γιὰ πίνακα ζωγραφικῆς καὶ ἀφορᾶ τὸ ἔργο ποὺ ζωγραφίσθηκε τὸ 1955∙ στὴν ἴδια δημοπρασία πουλήθηκε καὶ πίνακας τοῦ Πιέτρο Τζακομμέτι γιὰ 140 ἑκατομμύρια. Οἱ δύο τιμὲς προκάλεσαν μεγάλη ἐντύπωση, ἂν καὶ τὰ ἔργα τοῦ μεγάλου Γαλλοϊσπανοῦ ζωγράφου ἔχουν πάρει μεγάλη ἀξία τὰ τελευταῖα χρόνια∙ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν συλλεκτῶν εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονο, ἐπειδὴ καὶ ἔχει γίνει μόδα πολλοὶ πλούσιοι νὰ κοσμοῦν τὰ ἀρχοντικά τους μὲ σπάνια ἔργα τέχνης, ὁπότε καὶ στρεφονται πρὸς τοὺς γνωστοὺς ζωγράφους. Ἔχει σημασία καὶ αὐτό, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν γνωρίζουν ἀρκετὰ ἀπὸ τέχνη, δαπανοῦν ὅμως ἀρκετὰ χρήματα κατὰ τὶς ἐπιθυμίες τους.