Μέρκελ, ἐλπίδες σωτηρίας

Τὶς ἐλπίδες σωτηρίας του ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς ἔχει ἐναποθέσει πλέον στὴν συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ σὲ μία ἑβδομάδα, διότι διαφορετικὰ βλέπει ὅτι ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ χρεωκοπία καὶ ὁ ἴδιος στὰ Τάρταρα∙ οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ οἱ φορολογίες, ἕξι δις εὐρὼ τὸ λιγώτερο, δὲν γίνονται ἀποδεκτὲς ἀπ’ τὸ κόμμα καὶ τοὺς βουλευτές, ὁπότε ἀναζητάει προσχήματα καθυστερήσεων. Δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ καγκελάριος οὔτε θέλει οὔτε ἐπιτρέπεται νὰ παρέμβει στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, παρὰ μόνο ὅταν ἔχουν ἐκπληρωθεῖ ὅλες οἱ δεσμεύσεις τῆς χώρας∙ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἐκπληρώσει καμμία καὶ δίδουμε μόνο ὑποσχέσεις γιὰ τὸ μέλλον, ἐνῶ οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ ἀπειλοῦν θεοὺς καὶ δαίμονες. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ στὴν Εὐρώπη ὅτι ἔχει τελειώσει ἡ ζωὴ αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπομένει ἡ τυπικὴ πράξη τοῦ θανάτου της∙ κάποιοι κάτι ἔχουν ἀκούσει καὶ βάλλουν ὁμαδικὰ κατὰ τοῦ Γιάννη Στουρνάρα.