Καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως

Γιὰ καταψήφιση τῆς κυβερνήσεως δεσμεύονται δημοσίᾳ πλέον πολλοὶ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ πάλι κρύβεται ἀπ’ τὶς κομματικὲς συσκέψεις∙ τὰ καπετανᾶτα ὀργανώνονται στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, διότι ἐλάχιστοι βουλευτὲς ἀνέχονται τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν μνημονιακῶν καὶ ἔχουν βαπτισθεῖ ἤδη στὴν κολυμβήθρα τῶν Μνημονίων, ἐπειδὴ μαζὶ μὲ τὴν φοροεπιδρομὴ ἱστορικῶν διαστάσεων ἔρχεται καὶ νέο μνημόνιο. Ἡ λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς ἀποκρύπτει τοὺς ὁμηρικοὺς καυγάδες καὶ τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ στὶς κομματικὲς συσκέψεις, ἀλλὰ κυκλοφοροῦν αὐτὰ εὐρύτατα στὰ στελέχη τους καὶ ἀπὸ αὐτὰ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο∙ οἱ περισσότεροι βουλευτὲς ἐνδιαφέρονται πλέον γιὰ τὴν πολιτική τους ἐπιβώση καὶ ὄχι γιὰ τὸ κόμμα, ἀφοῦ ἀνοικτὰ μιλοῦν γιὰ διάφορα σχήματα στὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Μάλιστα δὲν τὶς τοποθετοῦν καὶ σὲ ἀπώτερο χρόνο, ἐνῶ ἀρκετοὶ συζητοῦν τὸ ἐνδεχόμενο μεταβατικῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν σημερινὴ Βουλή, ὅπως μὲ τὸν Παπαδῆμο.