Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἀνάμικτες στὴν Ἀσία, ἂν καὶ αὐτὸ ἔγινε σὲ μικρὸ βαθμό∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε, στὰ 1,1414 δολλάρια καὶ 136,0550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1214,75, καὶ πετρέλαιο, 67,66. Ἡ ζήτηση ἦταν σχετικὰ μεγάλη, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ὅτι ὁμαλοποιοῦνται οἱ σχέσεις Δύσεως καὶ Ρωσίας καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία καὶ ἑνιαία πολιτικὴ παρέμβαση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ στὸ ἑλληνικὸ θέμα οἱ ἀγορὲς ἔπαψαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια τῆς κυβερνήσεως καὶ τείνουν πρὸς τὴν ἄποψη ὅτι θὰ βρεθεῖ τελικὰ λύση, ὅσες ἐπιφυλάξεις καὶ ἂν προβάλλει ὁ πρωθυπουργὸς μας∙ ὁ φόβος ὅμως ἑνὸς ἀτυχήματος δὲν ἐξέλιπε, ἀλλὰ περιορίσθηκε ἀρκετά. Στὸ Νέο Δελχὶ ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του συμφώνησε τὴν ἀγορὰ 56 μεταφορικῶν ἀεροσκαφῶν C295 τῆς Airbus, ἀντὶ 1,9 δις δολλαρίων, ἀλλὰ μὲ τὴν συνεργασία τῆς ἰνδικῆς ΤΑΤΑ γιὰ συμπαραγωγή.