Διεθνῶς, ἀπὸ ἀπομόνωση σὲ γελοιοποίηση

Ἡ διεθνὴς θέση τῆς χώρας ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἄσχημα πλέον, μὲ τὶς ἄγονες καὶ ἀπαράδεκτες πρωτοβουλίες τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἄλλα λέει ὁ κουρεμένος στὸ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς δόσεως στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ ἄλλα ὁ ἴδιος στὴν ἐπιστολή του πρὸς Ἀγκέλα Μέρκελ, Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ Τζὰκ Λιοῦ. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας πληρωμῆς γίνεται κατὰ πολὺ χειρότερο, διότι ἐπιβεβαιώνει τὴν πλήρη ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν μας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶχαν ἀναφέρει λέξη γιὰ τὴν πρόοδο τῆς διετίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη, ὅσο καὶ ἂν τοὺς τὸ ἐπισήμαιναν οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι τὸ ἀντιμετώπιζαν μὲ εἰρωνικὸ χαμόγελο. Τὸ νὰ ἀγνοεῖς τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς τρίτους σὲ κάθε ἐπίπεδο ὡς πλήρης γελοιοποίηση.