Κατάσταση πλήρους πανικοῦ

Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους πανικοῦ, μὲ τὴν ἐπίκληση τῶν προεκλογικῶν της δεσμεύσεων, καὶ παντελοῦς ἀγνοίας τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς θέσεως τῆς χώρας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδίδεται σὲ κορῶνες ἀριστεροσύνης, μὲ τραγικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ μὲ ἀποδέκτες τὰ κομματικά του στελέχη. Ἡ καλπάζουσα πλέον ὕφεση στὴν οἰκονομία καὶ ἡ ἐκτόξευση τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων εἶναι βαρειὲς ἀλυσίδες στὰ πόδια τῆς κυβερνήσεως∙ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστα, ἂν ὄχι μηδαμινά, μὲ δύο μόνο ἐπιλογές: συμφωνία μὲ ἄκρως πιὸ ἐπώδυνους ὅρους ἀπὸ ἐκείνους τοῦ Νοεμβρίου, ἢ ρήξη μὲ συνακόλουθη χρεωκοπία καὶ κοινωνικὴ διάλυση. Ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὁλοκάθαρα ὅτι δὲν ἔχει τὸ ψυχικὸ σθένος καὶ τὴν πολιτικὴ ἰσχὺ γιὰ ἀποφάσεις∙ εἶναι δέσμιος τῆς νοοτροπίας του καὶ τῆς ἀγνοίας του, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς συνυπεύθυνοι, διότι τοῦ παραδώσαμε τὴν ἐξουσία. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ φόβος τῆς χρεωκοπίας εἶναι κυρίαρχος.