Ἰνδίες, Κίνα, συμφωνίες

Μὲ συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας, 22 δις δολλαρίων, συνοδεύθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν ὁμόλογό του∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι ἄρχισε τὴν τριήμερη ἐπίσκεψη μὲ πρῶτο σταθμὸ τὴν ἀρχαία πρωτεύουσα Ξιάν, ἀπ’ τὴν ὁποία ξεκίνησε ἡ διάδοση τοῦ βουδισμοῦ στὴν χώρα, καὶ συνεχίσθηκε στὸ Πεκῖνο καὶ στὴν Σαγκάη. Οἱ δύο μεγάλοι τῆς Ἀσίας ἐπέμειναν στὴν βελτίωση τῆς στενῆς πολιτικῆς τους συνεργασίας, γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς παγκοσμίου εἰρήνης, ὅπως διακήρυξαν, καὶ τῆς ἐμβαθύνσεως τῆς οἰκονομικῆς∙ οἱ οἰκονομίες τους θεωροῦνται συμπληρωματικές, μὲ τὶς Ἰνδίες πρωτοπόρες στὴν ψηφιακὴ καὶ φαρμακευτικὴ τεχνολογία καὶ τὴν Κίνα στὶς μεταφορὲς καὶ στὴν βαρειὰ βιομηχανία. Ἤδη ἔχουν ἀναλάβει κινεζικὲς ἐπιχειρήσεις τὴν κατασκευὴ γραμμῶν γρήγορων τραίνων στὶς Ἰνδίες καὶ τράπεζες τὴν χρηματοδότηση ἔργων ὑποδομῆς ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει μεγάλη ἀνάγκη∙ ἀλλάζει ἡ οἰκονομία τους μὲ 8% ἀνάπτυξη.