Σαμαρᾶς, ὥρα ἀποφάσεων, εὐθύνης, ἀλήθειας

Στὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν του πρέπει νὰ προχωρήσει ὁ πρωθυπουργός, τόνισε ὀ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὶς ἀναγκαῖες ἀποφάσεις καὶ τὴν ἀλήθεια πρὸς τὸν λαό∙ στὴν ὁμιλία του στὸν ΣΕΒ ὁ τέως πρωθυπουργὸς παρουσίασε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεώς του -τὶς ὁποῖες ἀναγνωρίζει τώρα ἡ κυβέρνηση στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ὄχι στὸ ἐσωτερικό- καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἔχασε πολύτιμο χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγούμαστε σὲ νέο μνημόνιο πενῆντα δις εὐρὼ καὶ φορολογικὰ μέτρα ἀναλόγως, ἀπὸ πέντε μέχρι δεκαπέντε δις. Κάθε μέρα ποὺ περνᾶ ἐπιβαρύνεται ἡ κατάσταση, ἐνῶ ἂν δὲν γινόταν ἐκλογὲς ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶχε πολὺ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ θὰ εἶχε βγεῖ στὶς ἀγορές∙ ὁ ἴδιος εἶχε δεχθεῖ νέα μέτρα λιγώτερο ἀπὸ ἕνα δις, ἐνῶ τώρα παζαρεύουν δεκαπέντε.