Σαρκασμὸς πρὸς ὑστερικὴ

Τὸν σαρκασμὸ τῶν συριζαίων καὶ τῶν ἀντιπάλων της δέχεται πλέον ἡ ὑστερική, μὲ τὰ ὅσα κάνει καὶ περισσότερο ἐξαγγέλλει∙ ὁ πρῶτος ἀντιπρόεδρός της ἀπάντησε, στὶς δηλώσεις της ὅτι δὲν δίδει τὰ διαθέσιμα τῆς Βουλῆς στὴν κυβέρνηση, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο καὶ προσβολὴ πρὸς τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων διερευνοῦμε, διότι ὅλες τους οἱ ἐνέργειες κινοῦνται στὰ ὅρια τῆς νομιμότητος∙ δὲν εἶναι νόμιμο ἡ ἀποστέρηση ἀπ’ τὰ νοσοκομεῖα τῶν ρευστῶν τους, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος -ποιᾶς πατρίδος; αὐτῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου ποὺ ἐπὶ τετράμηνο ἀσυστόλως περὶ ἄλλα πολλὰ τυρβάζει-, διότι καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἡλικιωμένων μετράει πολὺ περισσότερο.