Ἐπικουρικό, πρὸς διάλυση

Πρὸς πλήρη διάλυση βαδίζει πλέον τὸ ΕΤΕΑ, τὸ Ταμεῖο Ἐπικουρικῆς Συντάξεως, καθὼς δὲν ἔχει καθόλου διαθέσιμα καὶ τὸ προεδρεῖο του προετοιμαζόταν γιὰ τὴν πώληση τῶν ὁμολόγων του στὸ ἕνα τέταρτο περίπου τῆς ἀξίας τους∙ μετὰ τὴν περικοπὴ τοῦ χρέους καὶ τὴν ἀφαίμαξη τῶν ἀποθεματικῶν του τὸ Ταμεῖο ἔχει μείνει σχεδὸν κενό. Τὰ κεφάλαιά του προέρχονταν ἀπ’ τὶς εἰσφορὲς τῶν ἀσφαλισμένων καὶ ἀναλόγως πρὸς αὐτὲς καθοριζόταν καὶ ἡ σύνταξή τους∙ ἔφθασαν μάλιστα στὸ σημεῖο οἱ περισσότεροι συνταξιοῦχοι νὰ παίρνουν τώρα ἐπικουρικὴ σύνταξη τὸ 30% ἢ καὶ λιγώτερο τῶν ὅσων πλήρωναν μηνιαίως τὴν τελευταία τους πενταετία καὶ τώρα ἀπειλεῖται καὶ αὐτὴ ἡ σύνταξη, ἐνῶ τὰ νοσοκομεῖα ὑπολειτουργοῦν λόγῳ ἐλλείψεων.