Κλιμάκωση τῶν Ἰσλαμιστῶν

Οἱ Ἰσλαμιστὲς κλιμάκωσαν τὶς ἐπιθέσεις τους στὸ Ἰρὰκ καὶ κατέλαβαν τὴν πρωτεύουσα Ραμαντὶ τῆς μεγαλύτερης ἐπαρχίας τῆς χώρας, Ἀνβάρ, στὰ σύνορα μὲ Συρία, Ἰορδανία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀλλὰ ἔχασαν τὴν μάχη τῆς Παλμύρας καὶ ἀποσύρθηκαν ἀπ’ τὴν ἱστορικὴ πόλη, μετὰ ἀπὸ ἀντεπίθεση τοῦ συριακοῦ στρατοῦ∙ τὰ περίφημα ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως, κέντρο ἐμπορίου τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, διασώθηκαν. Ἀλλὰ στὸ Ἰρὰκ φαίνεται ὅτι οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις, Σιίτες στὴν πλειοψηφία τους, δὲν ἔχουν πετύχει ἀκόμη τὴν ἀναδιοργάνωσή τους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Σουνίτες τοῦ χαλιφάτου∙ στὴν ἀνακατάληψη τοῦ Τικρὶτ συνέβαλαν τὰ μέγιστα οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ τοῦ Ἰράν, καὶ αὐτοὶ παρεμβαίνουν τώρα στὸ κρίσιμο Ραμαντί∙ ὁ ἔλεγχος τῆς Ἀνβὰρ σημαίνει ὅτι οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἐλεύθερη τὴν ἐπικοινωνία τους μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἡ δύναμή τους προέρχεται ἀπ’ τὰ πετρέλαια ποὺ ἐξάγουν λαθραῖα καὶ ἀπ’ τὴν βοήθεια τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.