Σκόπια νέες διαδηλώσεις

Στὰ Σκόπια ἔγιναν μεγάλες διαδηλώσεις, μὲ τὴν συμμετοχὴ δεκάδων χιλιάδων, κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ μὲ κύριο αἴτημα, τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ οἱ διαδηλωτὲς θεωροῦν τὸν Νικόλα Γκρουέφσκυ ὡς συντονιστὴ τῶν προσφάτων συγκρούσεων στὸ Κουμάνοδο μὲ 22 νεκροὺς Ἀλβανοὺς Κοσσοβάρους καὶ ἀστυνομικούς. Ὁ ἐπὶ δεκαετία σχεδὸν πρωθυπουργὸς καὶ ἐκλεκτὸς κάποτε τῶν Ἀμερικανῶν, αἰσθάνεται τώρα ὅτι φεύγει ἡ ἄμμος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες γνώριζαν τὴν ἄφιξη τῶν δεκάδων ἐνόπλων Κοσσοβάρων καὶ τὴν παραμονή τους στὶς μεθοριακὴ πόλη, πρὶν ξεσπάσουν τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια∙ ἄλλοι, θεωρούμενοι πιὸ ἔγκυροι, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Νικόλα Γκρουέφσκυ δὲν ἐλέγχει πλέον τὶς μυστικές του ὑπηρεσίες καὶ ὅτι ὅλα ἔγιναν γιὰ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο…