Ἀλβανία, ζήτημα θαλάσσης

Ἡ Ἀλβανία, μὲ διακοίνωση πρὸς τὸν Ἕλληνα πρεσβευτὴ στὰ Τίρανα, ἔθεσε ζήτημα θαλασσίων συνόρων καὶ ἀναμένει ἀπάντηση∙ ἡ Ἀθήνα δὲν ἀπάντησε καὶ μελετάει τὸ πρόβλημα, διότι αὐτὸ σημαίνει ἀμφισβήτηση τῆς χαράξεως τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ 2008. Ἀπ’ τὸ κείμενο τῆς διακοινώσεως φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν ἔχουν μελετήσει τὸ θέμα καὶ ὅτι μᾶλλον ἐξυπηρέτηση κάνουν πρὸς τὴν Ἄγκυρα καὶ ἄλλους τρίτους, ἂν καὶ ἐμμέσως ζητάει καὶ ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων, κυρίως στὴν Θεσπρωτία∙ τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας εἶχε ἀπορρίψει τὴν συμφωνία, μετὰ ἀπὸ προσφυγὴ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, παρ’ ὅλο ποὺ εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλή. Κυρίως ἀμφισβητεῖ τὴν θαλάσσια ζώνη τῶν Διαπουντίων νήσων, βορειοδυτικὰ τῆς Κέρκυρας, μὲ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν δικαιοῦνται ὑφαλοκρηπίδος∙ τὶς τουρκικὲς θέσεις ἀναπαράγει εὐθέως.