Ἀνακατάληψη τοῦ Ραμπατὶ

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰρὰκ ἔχει ρίξει ἀπὸ προχθὲς τὶς ἐπίλεκτες δυνάμεις της στὴν ἐπίθεση ἀνακαταλήψεως τοῦ Ραμπατί, πρωτεύουσα τῆς μεγαλύτερης ἐπαρχίας του Ἀνβάρ, στὰ σύνορα μὲ Συρία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία∙ ἀλλὰ ἡ ἐπιχείρηση στηρίζεται στὶς ἰρανικὲς ἐπαναστατικὲς φάλαγγες, οἱ ὁποῖες συνεργάζονται στενὰ μὲ τὴν πολιτοφυλακὴ τῶν Σιιτῶν τῆς Βαγδάτης. Οἱ ἴδιες δυνάμεις εἶχαν ἀνακαταλάβει πρὸ ἡμερῶν καὶ τὸ Τικρίτ, γένετειρα τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν καὶ προπύργιο τῶν Σουνιτῶν∙ ἡ ἐνεργὸς παρουσία τῶν Ἰρανῶν δείχνει ὅτι ὁ ἰρακινὸς στρατὸς δὲν ἔχει ἀναδιοργανωθεῖ, ὥστε νὰ ἀναλάβει τὴν ἄμυνα τῆς χώρας καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς Σουνίτες τοῦ χαλιφάτου, ὁπότε καὶ στηρίζεται στὴν βοήθεια τοῦ Ἰράν. Αὐτὸ ὅμως προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τῶν σουνιτικῶν ἀραβικῶν χωρῶν καὶ περισσότερο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἡ ὁποία καὶ χρηματοδοτεῖ πολλὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀκούγονται φωνὲς διαμαρτυρίας γιὰ τὴν μεγάλη ἐπέκταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Τεχεράνης.