Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1187 δολλάρια καὶ 134,3550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1219,65, καὶ πετρέλαιο, 65,73. Οἱ προοπτικὲς γιὰ κλείσιμο τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Ἑλλάδα τὶς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες καὶ ἡ ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη δημιουργοῦν κλίμα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτὲς γιὰ ἄρση τοῦ ἐπὶ ἑξάμηνο ἀδιεξόδου∙ ὅλοι πιστεύουν, ἀκόμη καὶ οἱ ἀτλανττικοὶ κερδοσκόποι, ὅτι τελείωσαν τὰ ψέμματα γιὰ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν πραγματικότητα, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν θέση του. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ στὴν Βραζιλία, ὡς πρῶτο σταθμὸ περιοδείας του στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, μὲ τὶς Κολομβία, Περοῦ καὶ Χιλὴ στὴ συνέχεια, ἀναμένεται ὅτι θὰ δώσει ὤθηση στὸ ἐμπόριό τους μὲ τὴν Κίνα∙ ἤδη τὸ Πεκῖνο σχεδιάζει τὴν διενέργεια ἐπενδύσεων 250 δις δολλαρίων στὴν περιοχή, μὲ τὴν ὁποία εἶναι ἤδη ὁ μεγαλύτερος ἐμπορικὸς ἑταῖρος.