Τρομοκράτες μὲ μετανάστες

Τὴν διείσδυση πολλῶν τρομοκρατῶν μέσα στὰ κύματα τῶν μεταναστῶν ἔχει ἐπιβεβαιώσει πλέον ἡ εὐρωπαϊκὴ Ἀστυνομία καὶ καλεῖ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις νὰ πάρουν μέτρα γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν σύλληψή τους∙ αὐτὸ ἦταν γεγονὸς ἀπὸ καιρό, καθὼς σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν συνόδευαν πάντοτε τοὺς μετανάστες, ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως γιὰ τοὺς περισσότερους. Ἡ στρατολόγηση νεαρῶν Μουσουλμάνων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δεύτερας καὶ τρίτης γενιᾶς πολλὲς φορές, φέρεται ὅτι συνδέεται στενὰ μὲ τὶς μετακινήσεις τῶν μεταναστῶν∙ ἄλλωστε ἡ ἄφιξή τους στὴν Λιβύη καὶ στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου γίνεται μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες ὁμάδες καὶ μὲ συγκεκριμένα σχέδια γιὰ τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς προστασίας τῶν χωρῶν προορισμοῦ. Ἡ κερδοσκοπία τοῦ πόνου τῶν μεταναστῶν συμπληρώνεται μὲ τὴν τρομοκρατικὴ δράση.