Τέξας, κανονικὸ σφαγεῖο

Σὲ κανονικὸ σφαγεῖο μετετράπη ἐξοχικὸ ἑστιατόριο στὴν πόλη Βάκο τοῦ Τέξας, μὲ ἐννέα νεκροὺς καὶ 18 τραυματίες∙ ἀντίπαλες συμμορίες μηχανόβιων συγκρούστηκαν, γιὰ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία, μὲ ὅπλα, ξύλα, σιδηροδοκοὺς καὶ σιδερένιες γροθιές, πρὶν προλάβει νὰ ἐπέμβει ἡ Ἀστυνομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μακελειό. Οἱ ἀρχὲς δὲν προλάβαιναν νὰ μαζεύουν τὶς σοροὺς τῶν νεκρῶν καὶ τοὺς τραυματίες, ἐνῶ προχώρησαν στὴν σύλληψη διακοσίων περίπου νεαρῶν καὶ ἄσκησαν κατηγορίες κατὰ 170∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν ἀντιπάλων συμμοριῶν ἦταν γνωστά, ἀλλὰ κανεὶς δὲν πίστευε, ὅτι θὰ ἐλάμβανε τὶς τραγικὲς αὐτὲς διαστάσεις. Φυσικὰ ἔπαιξε ρόλο καὶ ἡ ἐλεύθερη ὁπλοφορία, διότι ὅλοι εἶχαν νόμιμα ὅπλα, τὰ ὁποῖα καὶ χρησιμοποίησαν ὅπως ἤθελαν. Πληρώνει ἡ Ἀμερικὴ τὴν ἀδυναμία της ἀπαγορεῦσαι τὴν ὁπλοφορία.