Διεθνὴς περιφρόνηση στὴν κυβέρνησή μας

Ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του, καὶ μάλιστα χωρὶς διπλωματικὴ δικαιολογία, ἀποτελεῖ ὠμὴ περιφρόνηση πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν χώρα κατὰ προέκταση∙ ἐὰν ὑπῆρχε πρωθυπουργὸς θὰ ἀπαγόρευε τὴν ἐπίσκεψη, ἔστω καὶ μόνο γιὰ νὰ σώσει τὰ προσχήματα. Καταγράφει ὅμως τὴν ἀποπνικτικὴ διεθνῆ ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος, τὴν στιγμὴ ποὺ χρειάζεται κάθε συμπαράσταση γιὰ νὰ σπάσει τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς δημοσιονομικῆς ἀσφυξίας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἢ δὲν καταλαβαίνει τί τοῦ γίνεται, ἢ προσποιεῖται τὸν ἀφελῆ, ἐπειδὴ ἀδυνατεῖ νὰ ἐλέγξει τὸν ἀκροδεξιὸ συνέταιρό του. Ἀλλὰ ἔτσι δὲν κυβερνιέται ἡ χώρα, οὔτε καὶ διεξάγονται σοβαρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ γνωρίζουν ἄριστα καὶ ἔχουν ὑποκαταστήσει τοὺς Ἕλληνες ὑπουργούς.