Κυβέρνηση ρεμπὲτ’ ἀσκέρι

Σὲ κανονικὸ ρεμπέτ’ ἀσκερι ἐξελίχθηκε ἡ κυβέρνηση, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἀνίκανο πλέον, ὄχι νὰ συντονίσει ἢ καὶ κατευθύνει τὶς ἔξαλλες συνιστῶσες, ἀλλὰ οὔτε κἂν νὰ παρακολουθήσει τὶς ἐκρήξεις τους∙ στὶς συσκέψεις τῶν κομματικῶν ὀργάνων περισσεύουν τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα, ἐνῶ ἀπουσιάζουν οἱ συγκεκριμένες προτάσεις καὶ ὁ πρωθυπουργὸς παρακολουθεῖ ἐμβρόντητος, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους καὶ τὰ ΜΑΤ προστατεύουν τὸ Μέγαρο Μαξίμου. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν δειλία καὶ ἀσχετοσύνη τῶν κυβερνητικῶν, ὅταν δὲν διαβάζουν κἂν τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς πρὶν ὑποβάλλουν τὶς προτάσεις τους, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν διπλὸ ΦΠΑ, ἀλλὰ καὶ ἀποφασισμένοι νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη. Ὑποχρεωτικὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ὁδηγεῖται σὲ συμφωνία καὶ σύγκρουση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι βέβαιο, ψήφιση τῆ συμφωνίας στὴ Βουλὴ καὶ λογοδοσία πρωθυπουργοῦ καὶ κυβερνητικῶν, γιὰ τὶς παρανομίες καὶ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ διάλυση.