Σραῖντερ, στήριξη Ἑλλάδος

Στὴν πλήρη δικαιολόγηση τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸ εὐρώ, προχώρησε ὁ Γκέχαρντ Σραῖντερ∙ ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας ἐκείνη τὴν ἐποχὴ διευκρίνισε ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουμε δεκτοί, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν οἱ μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἔγιναν. Τὴν ἴδια πολιτικὴ ἀκολουθεῖ συνέχεια τὸ Βερολίνο καὶ ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὴν ὑστέρηση τῶν κυβερνήσεών μας στὴν ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεών τους∙ ἄλλωστε τὰ ἐπισήμανε αὐτὰ καὶ προχθὲς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ὅσοι εἶχαν ἀντιταχθεῖ μὲ λαϊκὲς κινητοποιήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ κατηγοροῦσαν ὁμαδικὰ καὶ γιὰ ὅλα τὴν Μέρκελ τώρα σιωποῦν καὶ ζητοῦν τὴν βοήθειά της∙ ἔχουν ὅλοι εὐθύνη καὶ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἐπηρεάζοντες τὴν κοινὴ γνώμη.