Ποσοστώσεις γιὰ μετανάστες

Τὸ σχέδιο τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν μεταναστῶν μὲ ποσοστώσεις στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συναντᾶ ἀντιδράσεις, πέραν ἐκείνων τῆς Βρεταννίας, καὶ ἀπ’ τὸν σκληρό της πυρῆνα∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐξέφρασε ἀντιρρήσεις, στὴν πρόσφατη συνάντησή του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐγκρίνει τὸ σχέδιο. Τὸ Παρίσι προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι ἔχει ἤδη πολλοὺς μετανάστες, δευτέρας καὶ τρίτης γενιᾶς, ὅπως καὶ τὴν αὔξηση τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν στρατολόγηση πολλῶν μουσουλμάνων στοὺς Ἰσλαμιστές∙ ἡ καγκελάριος ὅμως δὲν ἐπείσθη καὶ ἐπιμένει στὴν ποσοστιαία κατανομή, ὥστε νὰ ἐλαφρυνθοῦν καὶ οἱ χῶρες, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα κυρίως, οἱ ὁποῖες δέχονται τὰ μεγαλύτερα κύματα μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Προβλέπεται μακρὺς ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατάληξη τῶν ἑταίρων σὲ συμφωνία.