Ἐγκληματικὰ ἀνενημέρωτοι

Σὲ ἐγκληματικὸ βαθμὸ εἶναι ἀδιάβαστοι στὴν κυβέρνηση καὶ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν καταστροφή∙ ἡ περίπτωση τῆς προτάσεως γιὰ δύο ποσοστὰ ΦΠΑ, ἕνα μὲ μετρητὰ καὶ ἄλλο μὲ κάρτες, εἶναι σαφέστατη ἀπόδειξη. Τὸ σκέφθηκε ὁ κουρεμένος, ἀλλὰ δὲν ρώτησε τὶς ὑπηρεσίες, τὸ ἐὰν ἐπιτρέπεται ἀπ’ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωζώνης, οὔτε τὴν Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία στὶς Βρυξέλλες, παρὰ τὸ ἀνακοίνωσε στὸν τύπο. Ἦρθε ἡ ἀπάντηση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, ὅτι ἀπορρίπτεται, συνεχίζοντας τὶς δημόσιες σχέσεις του∙ εἶναι ἡ πολλοστὴ πρόταση ποὺ ἀπορρίπτεται, ὅπως ἐκείνη γιὰ τὰ ὁμόλογα εἰς τὸ διηνεκές. Δὲν ἔχει καταλάβει ὁ Ναπολεοντίσκος ὅτι ἔχουν χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν τρίτων σὲ ὅλα, ἔτσι τοὺς ἔθεσε ἡ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ αὐστηρὰν κηδεμονία.