Πλήρης διακοπὴ ρευστότητος

Στὴν πλήρη διακοπὴ τῆς ρευστότητος πρὸς τὴν Ἑλλάδα προχώρησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, διότι διαπίστωσε ὅτι ἡ κυβέρνηση χρησιμοποιεῖ τὴν κατὰ δόσεις παροχή της γιὰ συντήρηση ὡς πρόφαση γιὰ ἀποφυγὴ τῆς ἀξιολογήσεως∙ ἐπὶ τέσσερες μῆνες τώρα ἀποφεύγουν τὶς οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ την τρόϊκα καὶ καταφεύγουν σὲ φθηνὰ τεχνάσματα ποὺ μόνο ἐξαγριώνουν τοὺς δανειστές μας. Αὐξήθηκαν οἱ πιστώσεις τοῦ ΕΛΑ κατὰ δέκα περίπου δις εὐρὼ καὶ δὲν σημειώθηκε οὔτε ἕνα ἑκατοστὸ πρόοδος στὶς διαβουλεύσεις∙ ἔτσι προχώρησαν σὲ αὐστηρὰ μέτρα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ τράπεζες νὰ μὴν ἔχουν οὔτε λίγες χιλιάδες εὐρὼ ρευστὸ γιὰ ἀνάληψη ἀπ’ τὸν λογαριασμὸ τῶν πελατῶν τους∙ πηγαίνουν οἱ πελάτες, οἱ ἐμπορευόμενοι κυρίως, καὶ τοὺς ἀπαντοῦν, «ἐλᾶτε αὔριο νὰ φέρουμε χρήματα», ἀλλὰ αὔριο εἶναι μιὰ ἄλλη μέρα γιὰ τὸ ἐμπόριο. Ἡ ἀσφυκτικὴ ἔλλειψη ρευστότητος ὁγηδεῖ στὸ τέλος τους∙ ἔτσι θὰ πάνε αὐτοί, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν.