Πλήρης κατάληψη Παλμύρας

Στὴν πλήρη κατάληψη τῆς Παλμύρας προχώρησαν οἱ Ἰσλαμιστές, διώχνοντας τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις τῆς Συρίας∙ ἡ ἐπιστροφή τους προκάλεσε ταραχή, ὄχι μόνο στὴν Δαμασκό, ἀλλὰ καὶ στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη. Ὅλοι φοβοῦνται τὴν καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων τῆς περιφήμου πόλεως, κέντρου ἐμπορίου τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ∙ οἱ φανατικοὶ τοῦ χαλιφάτου ἔχουν καταστρέψει ἤδη τὰ ἀρχαῖα ἀσσυριακὰ μνημεῖα τῆς Νεμρούντ, ὁπότε δὲν θὰ διστάσουν καὶ στὰ ἑλληνορωμαϊκὰ τῆς Παλμύρας. Οἱ ἐπιτυχίες τῶν Τζιχαντιστῶν φέρουν σὲ δύσκολη θέση τὸ καθεστὼς Ἀσσάντ, διότι ἔχουν καταλάβει καὶ τὴν Ραμπατὶ στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰρὰκ καὶ ἔχουν ἐπεκτείνει τὴν κυριαρχία τους σὲ μεγάλη ἔκταση ἑκατέρωθεν τῶν συνορῶν∙ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία κυρίως καὶ ἡ Τουρκία δευτερευόντως βρίσκονται πίσω τους, ἐνῶ τὶς ἐπίσημες κυβερνήσεις τὶς ἐνισχύουν τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Ρωσία. Στὴν οὐσία ὅμως πρόκειται γιὰ ἄγριο θρησκευτικὸ πόλεμο, μὲ ρίζες του στὸ ἀρχικὸ Ἰσλάμ.