Ἄνεση δανεισμοῦ Πορτογαλίας

Ἡ Πορτογαλία πρόσφερε ἑξάμηνα ὁμόλογα μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, 0,002%, γιὰ πρώτη στὴν ἱστορία της καὶ ἕξι μόνο μῆνες μετὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ χώρα, στὸν ἴδιο δρόμο μὲ τὴν Ἰρλανδία, καὶ ὅταν τὸ Φθινόπωρο ἦταν πολὺ πίσω ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀνάπτυξη μόλις 0,5%, ἐνῶ ἐμεῖς τρέχαμε μὲ 2%. Οἱ πρόωρες ἐκλογὲς καὶ οἱ ἀκατάσχετες ὑποσχέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου μᾶς ὁδήγησαν σὲ νέα ὕφεση, τὴν χειρότερη τώρα στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ προοπτικὲς τῆς πορτογαλικῆς οἰκονομίας διαγράφονται πολὺ αἰσιόδοξες, καθὼς στὴν Εὐρώπη, μόνο ἡ Γερμανία πλέον ἀπολαμβάνει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μᾶς δείχνει τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε∙ τὴν ταχύτατη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, μακρυὰ ἀπ’ τὶς παλαιοκομμουνιστικὲς ἰδεοληψίες.