Ἀνοικτὴ παρέμβαση ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων

Ἡ ἀγωνία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων γιὰ τὴν διάσωση τοῦ Ναπολεοντίσκου καθίσταται κραυγαλέα, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὰ δημοσιεύματα τοῦ ἔγκυρου ἀμερικανικοῦ τύπου καὶ ἀπ’ τὸν φόβο τους, ὅτι ἡ κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως ὁδηγεῖ στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ εὐρωπαϊστοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν ἐξουσία∙ στοὺς Νιοὺ Γιόρκ Τάιμς δημοσιεύεται ἀνάλυση, ὅτι θὰ ὑπογράψει ὁ πρωθυπουργὸς μία πρώτη συμφωνία, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψει τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικὼν ἀναγκῶν, ὁπότε θὰ διώξει τοὺς ἐνοχλητικοὺς στὸ κόμμα του καὶ θὰ προκηρύξει ἐκλογὲς τὸν Ἰούλιο, ποὺ θὰ κερδίσει. Ἀγνοοῦν τὸ Σύνταγμα ποὺ ἀποκλείει τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν, πρὸ τῆς παρόδου ἔτους ἀπ’ τὶς προηγούμενες πρόωρες∙ δεύτερον, ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται καὶ ἀναζητοῦνται τὰ κομμάτια του, τρίτον, τὰ χαλκευμένα θαύματα δὲν ἐπαναλαμβάνονται. Ἐκλογὲς κάνει ὁπωσδήποτε ἄλλη κυβέρνηση.