«Ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω»

Οἱ δηλώσεις κορυφαίων ὑπουργῶν, ὅτι δὲν θὰ πληρωθοῦν οἱ δόσεις τὸν Ἰούνιο, ἀπευθύνονται πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ πρωτίστως καὶ πρὸς τοὺς ψηφοφόρους τους, ὅτι αὐτοὶ παραμένουν πιστοὶ στὶς προεκλογικὲς δεσμεύσεις τους∙ τὸν προειδοποιοῦν ὅτι δὲν θὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὴν συμφωνία καὶ στὴν πολιτικὴ κατάρρευση, ἀλλὰ θὰ ἀναζητήσουν ἄλλους δρόμους γιὰ τὴν διάσωσή τους, δηλαδή, «ὁ σῶσον ἑαυτὸν σωθείτω». Σὲ αὐτὸ ἀποβλέπουν οἱ διαφοροποιήσεις τόσων ὑπουργῶν στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ μετριοῦνται ὅσοι συμφωνοῦσαν μὲ τὸν πρόεδρό τους∙ τέσσερες μῆνες μετὰ τὴν μεγάλη νίκη! καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι γίνονται ὄχι ἁπλῶς ἀριστερὴ παρένθεση, παρὰ φευγαλέα ἀπόστροφος στὴν πολιτική μας∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἔδειξε καθαρὰ ὅτι ἀκολουθεῖ ἄλλη τακτικὴ καὶ προτιμάει τὴν σύγκρουση μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἡ ὑστερικὴ ἐπίσης καὶ ἀπειλεῖ, λόγῳ τῆς θέσεώς της, τὴν ἀνοικτὴ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως, οἱ ὑπόλοιποι παίρνουν τὰ μονοπάτια τους…