Ἀναστασιάδης καὶ Ἀκιντζὶ

Οἱ ἡγέτες τῶν δύο κοινοτήτων τῆς Κύπρου συναντήθηκαν τὸ Σάββατο στὴν πύλη τοῦ Λήδρα Παλλὰς καὶ περπάτησαν στὴν κατεχόμενη Λευκωσία, μὲ προορισμὸ ἕνα καφέ, ὅπου καὶ κάθισαν∙ οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ τόλμησαν τὴν κοινὴ ἐμφάνισή τους στοὺς δρόμους τῆς κατεχόμενης περιοχῆς, ἐνῶ χιλιάδες εἶχαν μαζευθεῖ γύρω τους καὶ τοὺς χειροκροτοῦσαν. Στὶς δηλώσεις τους ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ κίνησή τους μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ἦταν τολμηρὴ καὶ ἔξυπνη ἡ πρωτοβουλία τους, διότι ἀλλάζει τὴν καθημερινότητα τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ ἔτσι γκρεμίζονται εὐκολώτερα τὰ τείχη τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐχθρότητος τῶν δύο κοινοτήτων.